Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Az oldal használatával kapcsolatos tudnivalók

A weboldalt a Műegyetemi Atlétikai és Football Club  (továbbiakban: MAFC) működteti. A használat megkezdésével valamennyi felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

A weboldal felhasználásának feltételei

A weboldallal kapcsolatos adatok, információk és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok által biztosított keretek között az MAFC-t illetik.

A weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a MAFC szellemi tulajdonát képezi és az külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

Felelősség a szolgáltatásért

A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A MAFC nem garantálja, hogy a weboldalon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy a weboldal vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb ártalmas elemeket. A MAFC  nem vállal felelősséget és garanciát a weboldalon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a weboldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

A MAFC teljes mértékben kizárja a felelősségét a weboldalon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a weboldal használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért.

Adatvédelmi szabályok

A weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a MAFC kizárólag statisztikák készítésére használja fel.

Budapest, 2015. december 02.