Elnökségi ülés 2021. november 30.

A 2021. november 30-ai Elnökségi ülés napirendi pontjai

 1. Az Elnökségi ülés napirendi pontjainak elfogadása, illetve javaslat a kiegészítésére
  Előterjesztő: Dékány Donát elnök
 2. Beszámoló az elmúlt időszak operatív ügyeiről
  Beszámol: Dr. Györke Gábor ügyvezető
 3. MAFC Sportcsarnok projekt az egyesület gazdasági és az ország sportlétesítmény-beruházási helyzetének tükrében
  Mellékletek: 1. számú melléklet és 2. számú melléklet
  Előterjesztő: Balogh Tünde gazdasági vezető és Novák László elnökségi tag
 4. A 2021. évi tagnyilvántartás véglegesítése és a tagi alaptagdíjak befizetése
  Előterjesztő: Dr. Györke Gábor ügyvezető
 5. Javaslat az Alapszabály felülvizsgálatára, vizsgálóbizottság felállítására
  Előterjesztő: Dr. Györke Gábor ügyvezető
 6. Javaslat a testnevelési tanfolyamok (299) költséghellyel kapcsolatos nehézségek feloldására
  Előterjesztő: Dr. Györke Gábor ügyvezető
 7. Kérelem a Mászó Szakosztály 2021. évi központi hozzájárulásainak csökkentésére
  Előterjesztő: Dr. Györke Gábor ügyvezető
 8. Bejelentések, egyebek
 9. Dékány Donát elnök díjazása a MAFC Sportcsarnokprojektben végzett munkájáért
  Előterjesztő: Dr. Salgó András tanárelnök
  A határozati javalat 2021. december 12-én véglegesedett és lett online szavazásra bocsátva.

Jegyzőkönyv és határozatok